Jak rozpoznać zaburzenia Integracji Sensorycznej

Jak rozpoznać zaburzenia Integracji Sensorycznej

Jak rozpoznać zaburzenia Integracji Sensorycznej25023.04.2017r
 • czas trwania : 10 godzin dydaktycznych
 • miejsce : Łódź ( dokładne miejsce uzależnione jest od ilości zgłoszonych osób)
 • odbiorca : nauczyciele przedszkolni i szkolni, terapeuci, psycholodzy, studenci kierunków psychologicznych i pedagogicznych, lekarze, rodzice
 • liczba uczestników : 10- 20
 • więcej poniżej!

PROGRAM

1. wpływ wzorca osobowościowego na zachowanie i sposób uczenia się dziecka

2. dobór sposobów pracy z dzieckiem w zależności od wzorca osobowościowego

3. testy / sposoby badania wzorca osobowościowego

4.  czym jest integracja sensoryczna

5.  podstawowe zmysły ich nadwrażliwość i podwrażliwość

6. zaburzenia integracji sensorycznej

7. Zaburzenia integracji sensorycznej a”

– zaburzenia mowy

– ADHD

– dysleksja

-autyzm

8. wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na zaburzenia koordynacji, snu, uwagi, autostymulacji, wycofywania się w grupie

9. przesiewowy kwestionariusz i podstawowa obserwacja w kierunku zaburzeń SI

10. Jak wygląda diagnoza SI

11. Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami SI – dieta sensoryczna, co nieco na temat obciążenia dziecka

12. Jak stymulować poszczególne układy zmysłowe dla prawidłowego rozwoju dziecka.

 

nany-nub

PROWADZENIE

Marta Potakowska Walczak

Pracuję z dziećmi i młodzieżą nad poprawą wydajności uczenia, ale także nad motywacją do działania i poprawą poczucia wartości. Prowadzę również konsultacje i doradztwo wychowawcze z zakres skutecznej komunikacji, rozwoju emocjonalnego i rozwiązywania sytuacji problemowych. Absolwentka Akademii Psychologii Terapeutycznej dzięki czemu pracuję także jako Terapeuta dorosłych oraz doradca zawodowy do spraw rozwoju osobowości. Zajmując się tematyką z zakresu wyznaczania i osiągania celu, terapią uzależnień oraz rozwojem osobowości. Prywatnie bardzo lubię zdobywać nowe umiejętności i wykorzystywać je w praktyce.

Ewelina Rosłonek

Pedagog specjalny, Terapeutka SI, INPP, Terapii Bilateralnej i Sensomotorycznej Terapii widzenia. Od wielu lat diagnozuje i prowadzi terapie dzieci niezależnie od ich zaburzeń. W swojej pracy łączy rożne techniki i metody, wciąż poszukuje odpowiednich rozwiązań by szybko pomoc swoim podopiecznym. W pracy skupia się nad wyeliminowaniem przyczyn trudności, jakie występują u dzieci by złagodzić występujące objawy.

DLA KOGO

 • nauczyciele przedszkolni i szkolni
 • terapeuci
 • psycholodzy i pedagodzy
 • studenci kierunków psychologicznych i pedagogogicznych
 • lekarze
 • rodzice
 • osoby pracujące z dziećmi i zainteresowane tematyką

CZAS, MIEJSCE, ZGŁOSZENIA

Szkolenie odbędzie się w Łodzi ( dokładny adres podany będzie w zależności od zgłoszonych osób)

warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest dokonanie zaliczki w kwocie 100 zł do 08.04.2017r pozostałą część wpłaty należy dokonać do 18.04.2017r  ( można od razu wpłacać całą kwotę ).

W przypadku Nie zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu do dnia 14.04.2017r zaliczka nie ulega zwrotowi.

wpłata na nr konta

mBank 94 1140 2004 0000 3502 7611 5328

tel kontaktowy 508-381-076

0