TERAPIA RĘKI I i II STOPIEŃ© INTERDYSCYPLINARNE USPRAWNIANIE KOŃCZYNY GÓRNEJ I RĘKI

TERAPIA RĘKI I i II STOPIEŃ© INTERDYSCYPLINARNE USPRAWNIANIE KOŃCZYNY GÓRNEJ I RĘKI

TERAPIA RĘKI I i II STOPIEŃ© INTERDYSCYPLINARNE USPRAWNIANIE KOŃCZYNY GÓRNEJ I RĘKI65010-11 grudnia 2016r
 • czas trwania: 20 godz dydaktycznych ( sobota 9.00-18.00 niedziela 9.00-14.00)
 • miejsce : Zespół Szkół Specjalnych ul. Plantowa 7 w Łodzi
 • dla kogo: pedagogów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, logopedów, , psychologów, fizjoterapeutów oraz studentów ostatnich roczników powyższych kierunków.
 • liczba uczestników: 15-24
 • więcej poniżej!
Formularz zgłoszeniowy

PROGRAM

Autorskie szkolenie stworzone przez terapeutów metod neurorozwojowych i integracji sensorycznej, którego celem jest polepszenie i usystematyzowaniem pracy specjalistów zajmujących się usprawnianiem funkcji manualnych oraz umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych pacjentów z deficytami rozwojowymi a także zaburzeniami w pracy kończyn górnych. Atutem naszego szkolenia jest pokazanie kompleksowego sposobu diagnozowania, przyczyn zaburzeń pracy rąk oraz przestawienie interdyscyplinarnych sposobów usprawniania, które oparte są na najnowszych metodach terapeutycznych i aktualnych doniesieniach naukowych

Dzień I

 1. Prawidłowa i nieprawidłowa praca kończyny górnej i ręki z uwzględnieniem wieku rozwojowego

 2. Anatomia kończyny górnej (mięśnie, przyczep początkowy i końcowy), obręcz barkowa

 3. Podstawowe struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i integracji sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki

 4. Etapy rozwoju umiejętności funkcjonalnych kończyny górnej i ręki

 5. Znaczenie aktywności ruchowej w usprawnianiu kończyny górnej i ręki

 6. Wpływ aktywności mięśni posturalnych i prawidłowej postawy ciała na funkcjonowanie kończyny górnej i ręki

 7. Testy funkcjonalne

 8. Omówienie zasad konstruowania programu terapii

 9. Zaburzenia pracy OUN i ich wpływ na prawidłowe funkcjonowanie ręki dziecka (MPD, wcześniactwo, DCD, zaburzenia wzroku, autyzm, wady genetyczne)

 10. Zapoznanie z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej i wpływem na rozwój manualny i grafomotoryczny (nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego)

 11. Prezentacja wybranych metod i technik wykorzystywanych w terapii ręki (elementy metod ndt, SI, terapii manualnej, masażu Shantala, masażu klasycznego).

 12. Praca w grupach

 13. Analiza materiałów filmowych

Dzień II (ćwiczenia praktyczne)

 1. Praca w grupach

 2. Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem

 3. Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych

 4. Nauka i doskonalenie czynności grafomotorycznych- chwyt pisarski, ćwiczenia wspomagające rozwój i doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

 5. Analiza wybranych pomocy pod kątem oceny ich efektywności w usprawnianiu małej motoryki (zabawki, przybory szkolne, komputer itp.)

 6. Wykorzystanie wybranych metod i technik wykorzystywanych w terapii ręki (elementy metod ndt, SI, terapii manualnej, masażu Shantala, masażu klasycznego).

 7. Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w usprawnianiu kończyny górnej i ręki

 8. Mobilizacja kończyny górnej (otwieranie ręki spastycznej, mobilizacja barku, ramienia, przedramienia, ręki)

 9. Terapia ręki u pacjentów spastycznych i wiotkich

nany-nub

PROWADZENIE

dr Radosław Rutkowski– AWF Poznań, doktor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki, terapeuta dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami rozwoju neuromotorycznego (wczesna interwencja), rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, chorobami nerwowo-mieśniowymi oraz deficytami rozwoju pochodzenia neurologicznego. Współautor programu szkoleniowego Terapia ręki, narzędzi diagnostycznych oraz programu usprawniania wykorzystywanych w terapii ręki. 

Autor wielu polskich i zagranicznych publikacji naukowych w dziedzinie fizjoterapii.

Uczestnik wielu szkoleń m.in. :
• Ocena ruchów globalnych wg Prechtla
• TIMP Test of Infant Motor Performance
• NDT Bobath– (Neurodevelopmental Treatment – NDT)

  NDTBobath Baby Advanced

 PNF Prorioceptive Neuromuscular Facilitation
• Sensory Integration integracja sensoryczna
• Masaż Shantala –międzynarodowy instruktor

 

Prowadzi autorskie szkolenia:

Terapia ręki I i II stopień

Fizjoterapia w chorobach nerwowo mięśniowych

przegląd tkanek miękkich w pracy z dziećmi

mgr Michał Adamski – absolwent AWF Poznań, nauczyciel akademicki, terapeuta dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, prowadzeniu wczesnej interwencji niemowląt oraz wspomaganiu rozwoju dzieci z deficytami funkcji poznawczych.Współautor programu szkoleniowego Terapia ręki, narzędzi diagnostycznych oraz programu usprawniania wykorzystywanych w terapii ręki.
Uczestnik wielu szkoleń m.in. :

NDT Bobath Basic

– wspomaganie rozwjou dzieci z deficytem neurologicznym

masaż tkanek głębokich
– fizjoterapia w koncepcji ICF .

Prowadzi autorskie szkolenia:

Terapia ręki I i II stopień

Fizjoterapia w chorobach nerwowo mięśniowych

przegląd tkanek miękkich w pracy z dziećmi

DLA KOGO

 • pedagogów,
 • pedagogów specjalnych,
 • nauczycieli,
 • logopedów,
 • psychologów,
 • fizjoterapeutów oraz studentów ostatnich roczników powyższych kierunków.

CZAS, MIEJSCE, ZGŁOSZENIA

Po wysłaniu zgłoszenia należy wpłacić zaliczkę w kwocie 100 zł ( można wpłacać całość ) na nr konta:

mBank

92 1140 2004 0000 3602 7518 7413

w tytule TERAPIA RĘKI

Pozostałą część kwoty należy wpłacić do 28 listopada 2016r

 

czas trwania: 20 godz dydaktycznych ( sobota 9.00-18.00 niedziela 9.00-14.00)
miejsce : Zespół Szkół Specjalnych ul. Plantowa 7 w Łodzi

 

0


Zgłoszenie na szkolenie/kurs/warsztat


Uwaga, po zgłoszeniu bez chęci otrzymania faktury, później nie będzie możliwe jej wystawienie. Prosimy o rozważne przemyślenie czy chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za odbyte zajęcia.

captcha