terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej

terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej

terapia ręki jako ważny element terapii zajęciowej85027-28.05.2017r
  • czas trwania: 16 godz dydaktycznych
  • miejsce : Łódź ul. Plantowa 7
  • odbiorca: fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi oraz studenci wymienionych kierunków
  • liczba uczestników : 15-20 osób
  • więcej poniżej!
Formularz zgłoszeniowy

PROGRAM

– terapia ręki, jako istotny element terapii zajęciowej w systemie ICF

– dysfunkcje kończyny górnej u pacjentów neurologicznych

– typy dysfunkcji kończyny górnej, klasyfikacje

– Zaburzenia w zakresie małej/dużej motoryki, sensoryki, kontroli posturalnej

-Narzędzia oceny funkcji i deformacji kg

– Cele i założenia terapii dziecka z MPD

– Terapia dzieci z MPD funkcjonującymi na różnych poziomach GMFCS ,

– Różne strategie terapii w zależności od topografii porażenia i rodzaju napięcia mięśniowego

– Terapia sensoryczna vs motoryczna i kontrola posturalna

– Terapia wymuszona koniecznością i trening oburęczny

– Nauka samoobsługi i czynności szkolnych dzieci z MPD

– Analiza i prezentacja pomocy i sprzętu wykorzystywanego w terapii ręki

– Dostosowanie zaopatrzenia ortopedycznego kończyny górnej

– Wykorzystanie opatrunku gipsowego w terapii kg

Forma zajęć:

wykład, warsztat, analiza materiału audiowizualnego, praca z pacjentem

nany-nub

PROWADZENIE

mgr Beata Wnuk

fizoterapeuta, asystent kursów NDT Bobath i PNF, absolwentaka stażu  w Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven, Pellenberg, absolwentaka licznych kursów z fizjoterapii (Terapia manualna, Neuromobilizacje w terapii manualnej, Analiza chodu w pediatrii, zarządzanie sprzętem ortotycznym, AAC- wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się, Metoda TheraSuit, udział w wielu warsztatach, konferencjach i szkoleniach związanych z tematyką neurologiczną). Jak pisze na swojej stronie fizjoterapia jest jej pasją i hobby w związku z czym poświęca jej dużo czasu.

 

mgr Daniela Kowalicka

fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta metody Tomatisa, absolwentaka wielu szkoleń z zakresu fizjoterapii (Kurs terapii ręki, Interdyscyplinarne leczenie dzieci z MPD, SI I stopień, Funkcjonalna diagnoza i terapia widzenia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, Assisting Hand Assessment – ocena funkcji ręki wspomagającej,Terapia małych dzieci z niepełnosprawnością złożoną z uszkodzeniami narządu wzroku i dodatkowymi niepełnosprawnościami, Wytyczne w zakresie użycia zaopatrzenia ortopedycznego w rehabilitacji dzieci i młodzieży z niedowładami spastycznymi, Zaburzenia w pracy błędnika w ujęciu rehabilitacji pediatrycznej).

DLA KOGO

  • Fizjoterapeutów
  • Lekarzy
  • Terapeutów zajęciowych
  • studentów w/wym kierunków

CZAS, MIEJSCE, ZGŁOSZENIA

Miejsce kursu

Łódź ul. Plantowa 7

rozpoczęcie sobota 27.05.2017 godz 9.00

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest wysłanie zgłoszenia oraz wpłata

kwoty 850 zł do 22.05.2017r

na nr konta

mBank 92 11 40 2004 0000 3602 7518 7413

2


Zgłoszenie na szkolenie/kurs/warsztat


Uwaga, po zgłoszeniu bez chęci otrzymania faktury, później nie będzie możliwe jej wystawienie. Prosimy o rozważne przemyślenie czy chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za odbyte zajęcia.

captcha