Centrum Wcześniaka

Ocena i terapia wcześniaka z grup podwyższonego ryzyka
Newborn_checkup

Pierwsze miesiące życia odgrywają szalenie ważna rolę w rozwoju dziecka.
W przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie, niedojrzałość układu nerwowego wystawionego jest zbyt wcześnie na bodźce otaczającego świata. Taka ekspozycja może wpłynąć na dalszy rozwój małego dziecka oraz nieść za sobą wiele konsekwencji.

Nasi terapeuci są wykwalifikowaną kadrą, która pomoże w ocenie i prognozie rozwoju wcześniaka standaryzowanymi i powszechnymi na świecie skalami oceny małego dziecka (Ocena Globlanych Wzorców Ruchowych wg. prof. Prechtl’a, TIMP – Test of Infant Motor Performance).

Na bazie oceny rozwoju psychoruchowego tworzony jest plan terapii z uwzględnieniem takich metod jak NDT Bobath, SI, Terapia Wzroku, Neurologopedia, terapia poznawcza dostosowana do wieku dziecka.

Jeżeli masz wątpliwości zapraszamy na konsultację.