Diagnoza i terapia INPP

Jeśli Twoje Twoje dziecko...

...w trakcie nauki:

 • podpiera głowę drugą ręką, pokłada się na ławce;
 • zakrywa oko ręką lub włosami;
 • ręka podczas pisania jest wyciągnięta w przód, a ciało odchylone do tyłu;
 • przestawia litery, słowa/liczby, ma nieustaloną lateralizacje powyżej 8 r.ż.;
 • popełnia błędy podczas przepisywania;
 • ma wolne tempo czytania i pisania, przepisywania;
 • ma mało czytelne pismo;
 • ma obniżoną koordynację oko-ręka;

...w klasie lub w domu:

 • ma chorobę lokomocyjną;
 • łatwo się rozprasza ma trudności z koncentracją uwagi;
 • trudno mu usiedzieć w bezruchu i powstrzymać się od mówienia;
 • „odpływa” myślami na zajęciach;
 • ma trudności z zadaniami sekwencyjnymi;
 • ma trudności z nauką jazdy na rowerze, pływania;
 • ma obniżoną sprawność fizyczną;
 • ma nadwrażliwość słuchową, wzrokową;
nany-nub

Według definicji przyjętej przez INPP opóźnienie neurorozwojowe jest to:

przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych występujące powyżej 1 roku życia oraz brak, jaki i niedojrzałość odruchów posturalnych powyżej 3,5 roku życia.

W trakcie kluczowych etapów rozwoju występowanie nawet w śladowych ilościach odruchów pierwotnych, jak i w niepełni wykształcone odruchy posturalne stanowią wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego a tym samym mogą być jedną z przyczyn specyficznych trudności w nauce i niedojrzałego zachowania.

Program został opracowany przez Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP w Wielkiej Brytanii w latach 70-tych. Twórcami metody są dr Peter Blythe i dr Sally Goddard-Blythe.

Metoda ta opiera się na naturalnych i prawidłowych wzorcach ruchowych, które zachodzą w pierwszym roku życia.

Spotkania terapeutyczne odbywają się 1x na 4-6 tygodni. Po tym czasie ponownie jest dokonana obserwacja i weryfikacja osiągnięć – pacjent dostaje nowe zalecenia – w razie potrzeby INPP wspierane jest terapią bilateralną – wspomagająca koordynację obustronną ciała oraz ćwiczeniami z zakresu terapii funkcji wzrokowych.

kontakt 508-381-076

nany-nub

Dla dzieci z

 • dysleksją
 • dysgrafią
 • dysortografią
 • dyspraksją
 • zaburzeniami koncentracji uwagi
 • nadpobudliwoscią psychoruchową
 • trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • zaburzeniami koordynacji ruchowej
 • zespołem Aspergera
 • zaburzeniami percepcji słuchowej i wzrokowej
 • opóźnieniami rozwoju mowy