Diagnoza i sensomotoryczna terapia wzroku

Terapie funkcji wzrokowych można przeprowadzić u dzieci z:

 • dysleksją i ryzykiem dysleksji;
 • trudnościami w nauce szkolnej;
 • zespołem Aspergera;
 • nadpobudliwością;
 • opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego;
 • zespołem Downa.

Terapia funkcji wzrokowych skierowana jest przede wszystkim do dzieci z trudnościami szkolnymi, jak i z trudnościami w zakresie czytania i pisania.
Zaburzenia funkcji wzrokowych wpływają także na obniżenie koordynacji oko-ręka, zaburzenia postawy, równowagi, skupienia uwagi/koncentracji.
Nasi terapeuci SI i INPP, łączą terapie funkcji wzrokowych z wymienionymi metodami oraz podstawą ortoptyki, co daję znacznie szybsze efekty pracy. Zaburzenia funkcji wzrokowych mogą także wynikać z innych zaburzeń rozwoju fizycznego.

nany-nub

Jeśli Twoje Twoje dziecko...

 • ma słabą orientację w przestrzeni;
 • ma obniżone napięcie mięśniowe;
 • ma niski poziom koncentracji uwagi;
 • zasłania, mruży oko;
 • ma wolne tempo pisania/przepisywania i czytania;
 • ma słabą ostrość widzenia po długiej pracy z bliskich odległości;
 • ma pochylone litery podczas pisania;
 • odwracana zeszyt podczas pisania, czytania;
 • robi błędy podczas przepisywania;
 • ma zaburzenie koordynacji oko-ręka;
 • ma trudności w utrzymaniu pisma w liniaturze;
 • ma potrzebę wodzenia palcem po książce podczas czytania;
 • unika gier i zabaw ruchowych;
 • jest niechętne do czytania;
 • bolą i pieką oczy, ma bóle głowy;
 • czyta zbyt przybliżając lub oddalając tekst;
 • ma trudności ze schodzeniem po schodach, niechęć do wysokości;
 • unika czytania podczas jazdy samochodem.

Jeśli część wymienionych objawów jest zauważalna u Twojego dziecka – zagłoś się na konsultację/diagnozę.
Staramy się dopasować terapię indywidualnie do potrzeb dziecka łącząc odpowiednio elementy terapii SI, INPP i terapii bilateralnej z terapią funkcji wzrokowych.