Dobór sprzętu ortotycznego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego

Nasz kadra jest przeszkolona w profesjonalnym zaopatrzenia sprzętu ortotycznego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

Terapeuci posiadają wymagane kursy umożliwiające dobór zaopatrzenia. Jesteśmy przygotowani do pracy z analizą chodu i na jej postawie modyfikowaniu doboru ortoz.

Dodatkowo nasze doświadczenie pozwala na samodzielne tworzenie ortoz nocnych na kończyną górna i dolą z materiałów termoplastycznych.

Współpracujemy z dwiema największymi firmami ortotycznymi w Łodzi, które tworzą zaopatrzenie na wniosek terapeuty, pracującego na co dzień z dzieckiem.