Funkcjonalno Strukturalna Terapia Trzewi

Dla dorosłych
placeholder-watermark-2

Funkcjonalno Strukturalna Terapia Trzewi

(Starosłowiański Masaż Brzucha) jest wielowiekowym dziedzictwem ludów słowiańskich, wzbogaconym o nowoczesną wiedzę
z zakresu anatomii i fizjologii. To technika bardzo skuteczna. Przynosi nieoceniony pożytek zarówno w profilaktyce zdrowotnej, jak i w wielu dolegliwościach. Jest bardzo delikatną, manualną terapią dysfunkcji narządów układu żołądkowo jelitowego oraz, przy zastosowaniu technik uzupełniających, terapią dysfunkcji układu moczowo płciowego, układu oddechowego i układu krążenia.

Istotą Funkcjonalno Strukturalnej Terapii Trzewi jest rozluźnianie narządów wewnętrznych pod wpływem ucisków, co przynosi następujące korzyści:

  • aktywuje naturalny proces samoleczenia,

  • oczyszcza układ trawienny,

  • usprawnia pracę narządów wewnętrznych,

  • niweluje napięcia, przykurcze i zastoje,

  • usuwa niestrawności i zatwardzenia,

  • odtruwa organizm.

To głęboko rozumiana profilaktyka schorzeń i dolegliwości narządów wewnętrznych jamy brzusznej osiągana poprzez rozluźnianie mięśni gładkich narządów wewnętrznych, zwieraczy jamy brzusznej, otrzewnej i krezek, oraz napięć pomiędzy narządami, a kręgosłupem,
a także poprzez poprawę cyrkulacji płynów ustrojowych (krew i limfa). W konsekwencji poprawia się praca żołądka oraz dwóch ważnych narządów: wątroby i trzustki, a także pęcherzyka żółciowego, co w zdecydowanym stopniu wpływa na jakość trawienia w jelitach cienkim i grubym. Poprawia się również praca nerek, pęcherza moczowego i organów płciowych: macicy, jajników i gruczołów piersiowych u kobiet oraz prostaty u mężczyzn. Masaż poprawia także w przypadku problemów z narządami wewnętrznymi na tle neurogennym.
Masaż stosowany jako forma głębokiej profilaktyki zdrowia odtruwa organizm i zapobiega powstawaniu wielu patologii w okolicy jamy brzusznej (m. in. kamieniom w pęcherzyku żółciowym i nerkach, zapaleniu wyrostka robaczkowego, zespołowi jelita drażliwego).

Przeciwwskazania do stosowania Funkcjonalno Strukturalnej Terapii Trzewi:

– wszelkiego rodzaju choroby nowotworowe;
– ostra choroba narządów jamy brzusznej, wymagająca natychmiastowej pomocy medycznej,
– krwotoki wewnętrzne i świeże rany w obrębie jamy brzusznej,
– choroba zakrzepowa naczyń krwionośnych,
– wczesna ciąża oraz ciąża zagrożona,
– choroby weneryczne,
– ostra gruźlica,
– choroby infekcyjne z wysoką temperaturą ciała,
– choroby tkanki łącznej,
– choroby psychiczne,
– uzależnienie od narkotyków.

 

Kontakt 508-381-076