Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Główne cele gimnastyki korekcyjnej to:

 • korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego;
 • niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu;
 • doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy;
 • profilaktyka prawidłowego rozwoju dziecka.

Cele te osiągane są poprzez:

 • Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy:
  w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.
 • Wzmacnianie mięśni posturalnych
  odpowiedzialnych za prawidłową postawę – głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.
 • Profilaktykę występowania wad kończyn dolnych.
nany-nub

Wyróżniamy następujące wady postawy

Kręgosłupa:

plecy okrągłe,
plecy płaskie,
plecy wklęsłe,
plecy okrągło-wklęsłe,
boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza).

Klatki piersiowej:

klatka piersiowa lejkowata;
klatka piersiowa kurza.

Kończyn dolnych:

kolana koślawe,
kolana szpotawe,
stopa płaska (płaskostopie),
stopa płasko-koślawa,
stopa szpotawa,
stopa wydrążona.

Nieleczone wady postawy powodują przykre dolegliwości:

 • bóle krzyża i pleców w wyniku zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa;
 • bóle stóp, nóg i stawów biodrowych (zwłaszcza podczas dłuższego stania lub marszu);
 • pogorszenie funkcjonowania układu oddechowego oraz krążenia;
 • dokuczliwe i długotrwałe bóle głowy;
 • osłabienie sprawności i wydolności fizycznej.

Większość wad postawy to schorzenia nabyte, dlatego też należy im zapobiegać.

Natychmiastowe korygowanie wcześnie wykrytej nieprawidłowości gwarantuje szybką poprawę i cofnięcie się zmian.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są w małych grupach, dzięki temu terapeuta/rehabilitant może indywidualnie podejść do każdego dziecka.

Możliwe grupy: 2-, 3- i 4-osobowe.