Konsultacje dla rodziców i dzieci

Konsultacje dla rodziców i dzieci w zakresie

 • skutecznej komunikacji, nawiązywania współpracy między rodzicami a dziećmi;
 • przełamywania niepożądanych zachowań u dzieci na rzecz nabywania nowych umiejętności;
 • poszukiwania rozwiązań dla sytuacji wywołujących stany lękowe u dzieci;
 • podnoszenia poczucia wartości u dzieci i młodzieży;
 • poszukiwania rozwiązań w sytuacjach kryzysowych.
nany-nub

Spotkania warsztatowe dla rodziców dotyczące komunikacji z dzieckiem

 • jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami, uczuciami;
 • stawianie granic, umiejętne wyrażanie oczekiwań;
 • zachęcanie do współpracy i samodzielności;
 • pochwały, metody pozytywnego wzmacniania pożądanych zachowań;
 • alternatywa dla kary;
 • jak rozmawiać z dzieckiem na ″trudne tematy″.

Konsultacje i warsztaty prowadzone są w oparciu o sprawdzone metody dotyczące komunikowania się z dziećmi, między innymi na podstawie „Szkoły rodziców” wg. teorii wychowania T. Gordona; jak również o programy B. Furmana „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie dumny”.
Wszystkie te metody opierają się na okazywaniu dziecku szacunku i zachęcaniu go do wiary w siebie i swoje możliwości.

Szkoła rodziców

to metoda, która daje gotowe narzędzia do nawiązania prawidłowych i przyjaznych relacji zarówno z dzieckiem jak i partnerem. Metoda ta uczy poszanowania uczuć i potrzeb dzieci. Pokazuje jak w jasny i czytelny system wartości wpływa na zachowanie i postawę dzieci.

Dam Radę

to metoda wspierania dzieci od 3 roku życia w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych, oparta na założeniach Podejścia Krótkoterminowego Skoncentrowanego na Rozwiązaniu.

Jestem z Ciebie dumny

to metoda przeznaczona dla rodziców i opiekunów dzieci, którzy chcą pomóc dzieciom w przezwyciężaniu problemów koncentrując się na umiejętnościach.