Metoda NDT Bobath

fizter-dk-2073

Podstawą usprawniania jest neuroplastyczność mózgu, integracyjna funkcja OUN, wariantowość i zmienność rozwoju.

Metoda NDT Bobath angażuje założenie iż, każda czynność motoryczna wymaga prawidłowej integracja sensomotoryczne, związanej z interpretowaniem bodźców.

Integrowanie bodźców zmysłowych komponentą motoryczna ma swoje odzwierciedlenie we wzorcu posturalnym oraz kontroli motorycznej. Budowanie aktywności motorycznej powstaje na bazie wcześniejszych doświadczeń, w wyniku selekcji najwłaściwszych rozwiązań funkcji motorycznych dziecka.

Usprawnianie wg. met. Bobath ma na celu wspomaganie rozwoju we wszystkich sferach dziecka, z wykorzystaniem potencjału pacjenta, z uwzględnieniem zasięgu uszkodzenia. W ramach metody NDT Bobath prowadzone są działania mające na celu normalizację napięcia mięśniowego z wykorzystaniem odpowiednich technik, hamowanie nieprawidłowych wzorców motorycznych, torowanie ruchu w zbliżonej formie do prawidłowego wzorca z wykorzystaniem punktów kluczowych kontroli pacjenta.

Wszystkie powyższe działania maja na celu wykorzystanie uzyskanych aktywności pacjenta w życiu codziennym.

Metoda NDT Bobath stosowana jest w terapii niemowląt i dzieci starszych.