Metoda PNF

Torowanie nerwowo-mięśniowe

Według koncepcji PNF postrzega się pacjenta w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała.

Podstawowym celem metody jest praca nad konkretną funkcją motoryczną, której pacjent potrzebuje do uczestnictwa w życiu społecznym.

W metodzie jest wykorzystywany opór, aproksymacja, elongacja w celu aktywizacji jednostek neuromotorycznych.
Dodatkowo wykorzystywane są techniki agonistyczne, antagonistyczne, rozluźniające w celu nauczenia kontroli motorycznej, nauczenia zapoczątkowania ruchu, zmianie kierunku ruchu, stabilizacji ciała, równowagi, zwiększenia wytrzymałości grup mięśniowych, utrzymaniu lub zwiększeniu zakresu ruchu. Umożliwia to pełne wykorzystanie potencjału organizmu oraz wzrost motywacji do aktywności.

Praca z metoda PNF oprócz poprawy funkcji wykorzystywana jest również w dużej mierze do korekcji wzorca posturalnego.