Metoda Prechtl’a

Ocena Globlanych Wzorców Ruchowych wg. prof. Prechtl'a
newborn-216723_1280

Metoda ta pozwala na bardzo wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego noworodka i małego dziecka.

Metoda polega na ocenie jakości ruchu dziecka w jego spontanicznej aktywności.

Zaletą tej metody jest jej nieinwazyjność i możliwość uzyskania obiektywnej diagnozy, skutecznej w 98%. Stanowi bardzo wiarygodne narzędzie diagnostyczne – jedno z najważniejszych stosowanych nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.