Psychoterapia i interwencja kryzysowa

Konsultacje

Konsultacje psycholgiczne

Pierwsze spotkania z terapeutą mają na ogół charakter konsultacji. Mają one na celu zapoznanie się, „oswojenie” ze sobą, a także:

 • Zebranie informacji dotyczących przyczyn zgłoszenia, głównych problemów, przeszłej i aktualnej sytuacji życiowej osoby szukającej pomocy.
 • Wybór odpowiedniej dla danej osoby formy pracy. W zależności od problemów i potrzeb pacjenta decydujemy wspólnie z pacjentem, czy podjęta zostanie psychoterapia (krótko- bądź długoterminowa), czy też zaproponowane zostaną inne rozwiązania, jak np. wskazanie kontaktu do innego specjalisty.
 • Wspólne ustalenie celu pracy, liczby spotkań, dnia i godziny sesji, a także omówienie zasad obowiązujących obie strony.
nany-nub

Psychoterapia

Polega na regularnych spotkaniach co najmniej raz w tygodniu o stałych porach. Spotkania trwają 50 minut. Psychoterapię nazywa się niekiedy „leczeniem polegającym na mówieniu”. Celem psychoterapii jest poszukiwanie przyczyn problemów oraz głębsze zrozumienie siebie, poznawanie nieświadomych mechanizmów rządzących przeżywaniem i zachowaniem oraz rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów. Dzięki temu dochodzi do zmiany i poprawy jakości życia.

Problemy, przy których psychoterapia jest leczeniem z wyboru:

Zaburzenia nerwicowe:

 • fobie;
 • zaburzenia lękowe uogólnione;
 • zespół stresu pourazowego, zaburzenia adaptacyjne;
 • zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne);
 • zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

Zaburzenia osobowości:

 • osobowość paranoiczna;
 • osobowość schizoidalna;
 • osobowość dyssocjalna;
 • osobowość chwiejna emocjonalnie;
 • osobowość histrioniczna;
 • osobowość anankastyczna;
 • osobowość lękliwa (unikająca);
 • osobowość zależna.

Problemy, przy których psychoterapia jest leczeniem wspomagającym:

 • depresje;
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe;
 • cyklotymia;
 • dystymia.
nany-nub

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to z reguły krótkotrwała forma pomocy psychologicznej, dedykowana osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, takiej jak:

 • utrata sprawności,
 • pogorszenie stanu zdrowia,
 • utrata pracy,
 • rozwód,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • przeżycie traumatycznego wydarzenia.

Praca skoncentrowana na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym. Podczas spotkań, oprócz udzielenia wsparcia psychologicznego, dochodzi do omówienia źródeł kryzysu i wspólnego znalezienia sposobów jego przezwyciężenia.
Warunki przyjęcia na interwencję kryzysową i grupę wsparcia:

 • trudności życiowe doświadczane przez pacjenta, wyrażające się chęcią uczestniczenia w podobnej formie pomocy