Rehabilitacja i pielęgnacja niemowląt

Nasi terapeuci to najbardziej wykwalifikowana i doświadczona kadra zajmująca się ocena i terapia małego dziecka. Służymy pomocą w ocenie rozwoju psychoruchowego niemowląt (Metoda Prechtl’a, Skala TIMP, Monachijska Diagnostyka Funkcjonalna, ocena Rozwoju wg. NDT Bobath), nauce instruktarzu pielęgnacyjnego oraz doradztwem w zakresie stymulacji rozwoju psychoruchowego.

Wnikliwa ocena jest początkiem do stworzenia indywidualnego planu rehabilitacji z uwzględnieniem wszystkich sfer rozwoju dziecka.

nany-nub

Specjalizujemy się w

  • terapii niemowląt z zaburzeniami napięcia mięśniowego;
  • terapii niemowląt z asymetrią posturalną;
  • terapii niemowląt z kręczem szyi;
  • terapii niemowląt z wrodzonymi wadami stóp;
  • terapii niemowląt z okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego;
  • terapii niemowląt z wadami wrodzonymi (przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza, achondroplazja itp.);
  • terapii niemowląt z zespołami genetycznymi (zespół Downa, zespół Lowe’a, zespół Prader-Willi itp.).