Syndrom KISS – odblokowywanie kręgów szyjnych

Do objawów KISS zaliczamy:

 • bóle głowy/migreny;
 • zaburzenia postawy
 • trudności koordynacji i motoryczne deficyty;
 • problemy z nauką i zaburzenia koncentracji uwagi;
 • problemy z czytaniem;
 • ADD;
 • ADHD;
 • opóźnienie rozwoju mowy;
 • zaburzenia emocjonalne;
 • problemy środowiskowe;
 • kłopoty z zasypianiem i ze snem.

SYNDROM KISS asymetria – odblokowywanie kręgów szyjnych.

Konsekwencją braku leczenia syndromu KiSS u dzieci starszych może być słaba koncentracja i problemy z nauką, nieokreślone bóle głowy, domniemanie ADD i podobnych sposobów zachowania, deficyty motoryczne i opóźnienia rozwoju.

W wyniku braku rehabilitacji KISS w okresie niemowlęcym, następuje Syndrom KISS na wskutek kompensacji wtórnych.

kontakt 508-381-076

nany-nub

U małego dziecka KiSS obrazuje się pod postacią

 • słabego trzymania głowy;
 • asymetrii ruchów kończyn dolnych i górnych;
 • jednostronnego lub środkowo spłaszczonego tyłu głowy;
 • jednostronnej postawy tułowia;
 • problemów dojrzewania stawów biodrowych;
 • nieprawidłowego ułożenia stóp, krzywych stóp;
 • zaburzeń snu, krzyków podczas snu;
 • silnych kolek;
 • krzyków niemowlęcia bez powodu;
 • wytarcia włosów w jednym miejscu potylicy (symetrycznie lub asymetrycznie);
 • wysokiej wrażliwości karku;
 • jednostronnej postawy podczas snu;
 • ułożenia ciała dziecka z wygięciem do tyłu podczas snu;
 • asymetrii kompleksu ustno–twarzowego, czaszki;
 • ssania piersi tylko po jednej stronie, niemożności ssania;
 • kłopotów z przełykaniem, łykaniem zbyt dużej ilości powietrza;
 • nadmiernym ślinieniem;
 • ułożeniem dziecka zawsze na tym samym boku;
 • problemów z przełykaniem, nadmiernym ślinieniem;
 • częstych wymiotów.