Terapia lustrzana

placeholder-watermark-2

Terapia lustrzana jest relatywnie nową, mało znaną a przez to niedostatecznie docenianą metodą terapeutyczną w Polsce. Na świecie natomiast – szczególnie w USA oraz na zachodzie Europy – cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno badaczy, jak
i praktyków. Terapia lustrzana to alternatywna metoda leczenia w przypadku pacjentów poudarowych, osób cierpiących z powodu przewlekłego bólu, jak również w przypadku zespołu wieloobjawowego bólu miejscowego.
Mirror Box Therapy (tera­pia lustrzana) po raz pierw­szy opi­sana została przez V.S. Ramachandran’a i współ­pra­cow­ni­ków w 1995 roku. Profesor Ramachandran do leczenia bólu poamputacyjnego zastosował specjalnie skonstruowane lustro – nazwane na cześć odkrywcy metody skrzynką Ramachandrana. Terapia lustrzana to zestaw indywidualnie dobranych zadań ruchowych z wykorzystaniem odpowiednio ustawionego lustra. Szczególnie dobre efekty uzyskuje się z jednoczesnym zastosowaniem treningu lateralnego i treningu mentalnego. Trening mentalny jako uzupełnienie terapii lustrzanej to intensywny proces wyobrażeniowy sekwencji ruchów. Sprzyja efektywności działań. Szeroko stosowany w psychologii, sporcie i biznesie.
Terapia lustrzana polega na tym, aby oszukać mózg za pomocą zmysłu wzroku. Wywołana iluzja przekonuje umysł, że bolące i sztywne stawy są wolne od bólu i zdolne do wykonywania ruchu. Iluzja przekonuje umysł, że obie kończyny są sprawne oraz pozwala uśmierzyć ból.

Jakie są wskazania do zastosowania terapii lustrzanej?

  • bóle fantomowe,

  • CRPS (zespół wieloobjawowego bólu miejscowego),

  • rehabilitacja po przebytym udarze mózgu,

  • inne, przewlekłe zespoły bólowe kończyn górnych i dolnych,

  • prawdopodobny (badania w toku) jest korzystny wpływ terapii w: chorobie Parkinsona/SM, przewlekłych bólach ręki spowodowanych zapaleniem stawów, różnych zespołach neuropatycznych, po ciężkich urazach/złamaniach, ubytkach czucia ruchu po/podczas unieruchomienia, obniżeniu poziomu lęku.

  • dodatkowo terapia lustrzana znajduje zastosowanie w terapii pacjentów neurologicznych z takimi zaburzeniami jak: zaniedbywanie połowicze, zaburzenie czucia głębokiego i wiele innych.

Należy pamiętać, że terapia lustrzana jest terapią wspomagającą klasyczne metody leczenia
i nie może być stosowana zamiast nich. Efekt terapii w bardzo dużej mierze zależy od osoby, od jej systematyczności i skrupulatności w wykonywaniu zaleceń.

kontakt 508-381-076

nany-nub