Terapia tkanek miękkich

Diagnozowanie i leczenie opiera się na wykorzystaniu specjalistycznych technik nakierowanych na zmiany czynnościowe i strukturalne w obrębie tkanek miękkich.

W terapii tej wykorzystywane są zabiegi:

  • energizacji mięśni;
  • rozluźnianie mięśniowo-powięziowe;
  • techniki aktywnego rozluźniania;
  • terapię punktów spustowych.