Joanna Nowak

Pedagog, logopeda
placeholder-watermark-2

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Łódzkim; czynnym zawodowo pedagogiem i logopedą niosącym pomoc dzieciom z wyzwaniami rozwojowymi.

Praca logopedy to dla mnie źródło satysfakcji i radości płynącej ze spotkania z małymi pacjentami.

W terapii logopedycznej rzadko stosuję jeden rodzaj metod a wynika to z konieczności realizowania zasady kompleksowych oddziaływań, ponieważ wraz z zaburzeniami mowy często współwystępują opóźnienia i upośledzenia rozwoju umysłowego, zaburzenia lateralizacji oraz funkcji percepcyjno-motorycznych (funkcji słuchowych, wzrokowych, kinestetyczno-ruchowych).

nany-nub

Jestem

PEDAGOGIEM WSPIERAJĄCYM

Zajmuję się dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

LOGOPEDĄ

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi

NEUROLOGOPEDĄ

Tytuł ten uzyskałam kończąc studia podyplomowe Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

nany-nub

Prowadzę terapię logopedyczną dla

 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, które w wieku 2 lat mówi mało, niezrozumiale, posługują się mową gestową
 • dzieci, które w porównaniu do rówieśników mówią dużo gorzej
 • dzieci, które mówiły i nagle przestały mówić
 • dzieci, które wymagają wsparcia z racji nieharmonijnego rozwoju
 • dzieci, z różnymi wadami wymowy: seplenienie, reranie/ nieprawidłowa głoska r/, nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz
 • dzieci z niepłynnością mówienia
 • dzieci, które mówią z językiem między zębami
 • dzieci neurologicznych ( porażenie mózgowe, Zespół Downa i inne schorzenia neurologiczne
 • dzieci, u których zauważycie Państwo coś niepokojącego wymagającego wyjaśnienia
 • młodych ludzi, gimnazjalistów, licealistów z wadami wymowy, szybkim tempem mówienia, którzy pragną i mogą poprawić swój wizerunek
 • pacjentów dorosłych dotkniętych afazją po udarach lub innych incydentach neurologicznych

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Oddziaływania mają na celu:

 • usuwanie zaburzeń mowy;
 • odbudowywanie systemu językowego w przypadku jego utraty;
 • rozwijanie mowy, która się nie wykształciła;
 • wyrównywanie opóźnień mowy;
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.
nany-nub

Kursy, szkolenia

 • Szkolenie teoretyczno-praktyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” - program technik i procedur motosensorycznych i psychosomatycznych pomocnych w rozwoju ruchowym, emocjonalnym i intelektualnym oraz aktywizacji naturalnych mechanizmów integracji umysł-ciało
 • Szkolenie z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej - „Metoda werbotonalna”
 • Szkolenie z zakresu metod pedagogiki M. Montessori w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych