Tomasz Zawadzki

Fizjoterapeuta

Ukończyłem studia na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uzyskując tytuł magistra fizjoterapii.

Już na studiach pasjonowała mnie praca z dziećmi, zarówno niemowlakami jak i tymi starszymi. W tym kierunku postanowiłem poszerzać swoją wiedzę.

Chcąc doskonalić swoje umiejętności uczestniczę w licznych kursach i konferencjach naukowych, a w codziennej pracy wykorzystuję wiedze zdobytą pod okiem światowej klasy specjalistów.

Praca z dziećmi jest moją pasją, a postępy jakie robią moi podopieczni są dla mnie największą satysfakcją.

nany-nub

Kursy, szkolenia

2008

Postępy klinicznych podstaw rehabilitacji

2010

Kinesiology Taping – Kurs podstawowy
Kurs masażu klasycznego

2011

PNF – podstawowy, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym
Kurs podstawowy I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne
Terapia Ręki

2012

Ocena Neurorozwojowa Niemowląt – Wczesna Interwencja
Kurs PNF w Pediatrii
Skolioza – badanie strukturalne i czynnościowe
Kinesiology Taping – Plastrowanie dynamiczne w Pediatrii
Kurs masażu leczniczego w jednostkach chorobowych
Rozumieć i być rozumianym – porozumiewanie się z osobami z autyzmem
Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem
Agresja, autoagresja i inne zachowania problemowe u osób z autyzmem
Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
Terapia Behawioralna

2013

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki
Kurs Integracji Sensorycznej – uprawniający do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii

2014

Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath
Wcześniak pozostaje wcześniakiem przez całe swoje życie…??
Funkcjonalna ocena i terapia widzenia dzieci słabo widzących
Innowacyjne metody ortezowania i szynowania – Orfit
Ocena i terapia małego dziecka

2015

Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath Baby
Prechtl’s Method of Qualitative Assessment of General Movements: Basic Training – Kurs Oceny Globalnych Wzorców Ruchu Metodą Prechtla: Kurs Podstawowy
Diplegia i Tetraplegia ze spastycznością u dzieci z MPD
Funkcje kończyny górnej i ręki w aspekcie terapii ruchowej- ćwiczenia motoryki globalnej, chwytu i manipulacji oraz inne specyficzne formy stymulacji